top of page
  • Ban Tuyển dụng

Nhân Viên Thanh Quyết Toán Dự Án ME Và Thương Mại

Mô tả chi tiết công việc

- Lập hồ sơ thanh quyết toán dự án ME và thương mại;

- Chủ động làm việc với CĐT, NCC về các hồ sơ thanh toán;

- Theo dõi, đối chiếu khối lượng xuất kho, hồ sơ đầu vào với các hồ sơ thanh toán với CĐT chi tiết theo từng HĐ, Dự án. Khi có chênh lệch vật tư, phải làm việc với các bộ phận liên quan để làm rõ vấn đề cũng như trách nhiệm với các phòng ban;

- Chịu trách nhiệm làm việc với bộ phận triển khai để thúc giục hồ sơ thanh toán với CĐT trên cơ sở các vật tư đầu vào cũng như tiến độ thanh toán theo hợp đồng;

- Chịu trách nhiệm làm việc với bộ phận Dự án để thúc giục ký Phụ lục Hợp đồng ngay khi có BOQ được bộ phận Giải pháp kiểm soát và BOD ký duyệt;

- Lập kế hoạch thu dựa trên kết quả làm việc với CĐT về hồ sơ thanh quyết toán;

- Theo dõi chi tiết hợp đồng đầu ra, hợp đồng đầu vào về tiến độ thực hiện và kế hoạch thanh toán;

- Kiểm soát hồ sơ thanh toán với NCC và thầu phụ, kiểm soát kế hoạch chi trả NCC và thầu phụ;

- Các công việc theo chỉ đạo của Kế toán trưởng và phụ trách bộ phận.

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết

- Tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính - Kế toán hoặc Quản trị dự án;

- Có kinh nghiệm >2 năm làm việc ở vị trí tương đương;

- Có kinh nghiệm làm việc độc lập/theo nhóm;

- Có tư duy logic, nhanh nhẹn, trung thực, cẩn thận;

- Tin học văn phòng khá.

Thông tin liên hệ

- Bộ phận tuyển dụng Công ty Cổ phần viễn thông đầu tư và thương mại quốc tế (ITECOM., JSC)

+ Ms Thùy: (84-4) 3566 5961 Ext: 324 - 0986 759 753

+ Mail: Tuyendung@itecom.vn

- Đại chỉ: Tầng 2, Tòa 11/176 Lê Trọng Tấn, T

- Tiếng anh giao tiếp khá

146 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page