• Ban Tuyển dụng CNMN

Phó phòng Hành chính Nhân sự

Mô tả chi tiết công việc

- Rà soát và tham mưu cho cấp trên trong việc tổ chức, xây dựng cơ cấu nhân sự các phòng ban Chi nhánh;

- Tham mưu cho cấp trên các trường hợp bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, sa thải CBNV và thực hiện các thủ tục liên quan;

- Xây dựng kế hoạch đào tạo nội bộ và phối hợp với các đơn vị để triển khai thực hiện;

- Chủ trì và phối hợp các đơn vị xây dựng, hoàn thiện các quy trình thực hiện công việc và theo dõi quá trình triển khai;

- Tổng hợp báo cáo và đánh giá công việc theo định kỳ tuần/tháng/năm của Chi nhánh;

- Phối hợp với phòng HCNS cấp công ty để xây dựng cơ chế lương thưởng và triển khai thực hiện;

- Quản lý và tổ chức hướng dẫn nhân viên thực hiện các công tác hành chính và sự kiện, phúc lợi;

- Thực hiện các công việc khác liên quan đến chức năng nhiệm vụ của đơn vị theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết

- Có kinh nghiệm 3 năm trở lên;

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị kinh doanh, Luật,...

- Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và quản lý công việc;

- Kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp tốt;

- Kỹ năng xử lý tình huống hiệu quả.

Thông tin liên hệ

- Bộ phận tuyển dụng Chi nhánh tại TP.HCM- Công ty Cổ phần viễn thông đầu tư và thương mại quốc tế (ITECOM., JSC)

+ Ms Khuyên: (028) 3948 5566 Ext: 102

+ Mail: hcnsmn@itecom.vn

- Địa chỉ: 83 Cộng Hòa, Phường 4, Tân Bình, TPHCM


240 views

Recent Posts

See All

Nhân viên Thư Ký Văn Phòng

Mô tả chi tiết công việc * MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Thực hiện các công việc hành chính của Phòng Triển khai thi công gồm:Chấm công, tổng hợp báo cáo, soạn thảo văn bản, in trình ký, lưu trữ hồ sơ hợp đồng; -

Kỹ Sư Tự Động Hóa T&C (Cơ Điện)

ô tả chi tiết công việc - Thực hiện công tác T&C dự án BMS, Smarthome, RCU các dự án Công ty triển khai; - Lên giải pháp hệ thống BMS, Smarthome, RCU; - Các công việc khác theo sự phân công của cấp tr

© 2007 by                         All right reserved.

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • MySpace - Black Circle