top of page
  • Ban Tuyển dụng CNMN

Phó phòng Hành chính Nhân sự

Mô tả chi tiết công việc

- Rà soát và tham mưu cho cấp trên trong việc tổ chức, xây dựng cơ cấu nhân sự các phòng ban Chi nhánh;

- Tham mưu cho cấp trên các trường hợp bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, sa thải CBNV và thực hiện các thủ tục liên quan;

- Xây dựng kế hoạch đào tạo nội bộ và phối hợp với các đơn vị để triển khai thực hiện;

- Chủ trì và phối hợp các đơn vị xây dựng, hoàn thiện các quy trình thực hiện công việc và theo dõi quá trình triển khai;

- Tổng hợp báo cáo và đánh giá công việc theo định kỳ tuần/tháng/năm của Chi nhánh;

- Phối hợp với phòng HCNS cấp công ty để xây dựng cơ chế lương thưởng và triển khai thực hiện;

- Quản lý và tổ chức hướng dẫn nhân viên thực hiện các công tác hành chính và sự kiện, phúc lợi;

- Thực hiện các công việc khác liên quan đến chức năng nhiệm vụ của đơn vị theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết

- Có kinh nghiệm 3 năm trở lên;

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị kinh doanh, Luật,...

- Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và quản lý công việc;

- Kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp tốt;

- Kỹ năng xử lý tình huống hiệu quả.

Thông tin liên hệ

- Bộ phận tuyển dụng Chi nhánh tại TP.HCM- Công ty Cổ phần viễn thông đầu tư và thương mại quốc tế (ITECOM., JSC)

+ Ms Khuyên: (028) 3948 5566 Ext: 102

+ Mail: hcnsmn@itecom.vn

- Địa chỉ: 83 Cộng Hòa, Phường 4, Tân Bình, TPHCM


343 views0 comments

Recent Posts

See All

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thực hiện công việc chuyên môn mua hàng thiết bị viễn thông Tổ chức tìm kiếm, đánh giá, xây dựng hệ thống NCC, duy trì quan hệ NCC cho các hạng mục được phân công

I. Mô tả công việc Tiến hành khảo sát, thiết kế hệ thống, lập dự toán DAS trọn gói. Bàn giao Hồ sơ thiết kế hệ thống Inbuilding được duyệt (Đánh giá khả thi, báo cáo khảo sát, bản vẽ thiết kế, thuyết

bottom of page