top of page
  • Writer's pictureThùy Nguyễn Thị

Trợ lý Tổng Giám đốc

Updated: Feb 24, 2021


1. Mô tả công việc

- Tham mưu cho Ban Lãnh đạo xây dựng định hướng chiến lược phát triển Công ty;

- Tham mưu cho Ban Lãnh đạo trong công tác điều hành các mảng hoạt động của Công ty; Giúp việc cho Ban Lãnh đạo trong các quan hệ đối nội, đối ngoại;

- Tư vấn và tham gia xây dựng kế hoạch của Công ty và các Đơn vị trực thuộc; Tổng hợp, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty, các Phòng ban thông qua báo cáo của các bộ phận. Đề xuất phương án xử lý để đảm bảo công việc thực hiện theo kế hoạch;

- Thay mặt Ban Lãnh đạo truyền đạt các thông tin chỉ đạo, điều hành tới các đơn vị và đề xuất phương án giải quyết phản hồi (nếu có);

- Chuẩn bị nội dung, tham gia các cuộc họp trong và ngoài Công ty theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo;

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.


2. Chế độ đãi ngộ

- Lương cạnh tranh theo năng lực;

- Chế độ BHXH, BHYT: Công ty chi trả 100% cho NLĐ (NLĐ không cần trích lương đóng BHXH, BHYT);

- Du lịch, nghỉ mát hàng năm;

- Thưởng lễ, tết, hiếu hỷ, kỷ niệm theo cơ chế của Công ty.

3. Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết - Ứng viên có kinh nghiệm về tài chính kế toán, Kinh tế luật, Tài chính, hoặc các chuyên ngành khác có liên quan;

- Có hiểu biết dịch vụ viễn thông và CNTT;

- Có tư duy lập kế hoạch chiến lược;

- Biết tổng hợp, phân tích, báo cáo số liệu;

- Phân tích và xử lý nhanh nhạy các tình huống phát sinh tốt.

4. Thông tin liên hệ - Bộ phận tuyển dụng - Công ty Cổ phần viễn thông đầu tư và thương mại quốc tế (ITECOM., JSC) + Email: tuyendung@itecom.vn + Địa chỉ: Số 11/176 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội

485 views0 comments

Recent Posts

See All

Trợ Lý Tổng Giám Đốc

Mô tả chi tiết công việc - Tham mưu cho Ban Lãnh đạo xây dựng định hướng chiến lược phát triển Công ty - Tham mưu cho Ban Lãnh đạo trong công tác điều hành các mảng hoạt động của Công ty; Giúp việc ch

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page