Looking for

A PLACE TO BE?

 

JOB OFFERS

Mô tả chi tiết công việc

- Giám sát & triển khai công việc các tổ đội, thầu phụ đảm bảo kỹ thuật, tiến độ và an toàn lao động.

- Phối hợp với các tổ đội, thầu phụ khác trong công trình để giải quyết công việc trên công trường không ảnh hưởng đến việc triển khai thi công...

November 7, 2019

Mô tả chi tiết công việc

- Tuyển dụng nhân sự theo yêu cầu,

- Tổng hợp số liệu báo cáo nhân sự và báo cáo tuyển dụng của CNMN theo định kỳ

- Thực hiện các thủ tục tiếp nhận nhân sự thử việc, theo dõi và đánh giá kết quả thử việc; các thủ tục nghỉ việc cho CBNV

- Lưu trữ hồ...

October 11, 2019

Mô tả chi tiết công việc

- Làm hồ sơ nghiệm thu, tối ưu nhà mạng, phản ánh khách hàng

- Thiết kế, giám sát thi công hệ thống Inbuilding;

- Trực ứng cứu xử lý sự cố các dự án.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết

- Tốt nghiệp...

Mô tả chi tiết công việc

- Rà soát và tham mưu cho cấp trên trong việc tổ chức, xây dựng cơ cấu nhân sự các phòng ban Chi nhánh;

- Tham mưu cho cấp trên các trường hợp bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, sa thải CBNV và thực hiện các thủ tục liên quan;

- Xây dựng kế hoạch đà...

Mô tả chi tiết công việc

- Làm đầu mối liên lạc cho chủ đầu tư. Lấy thông tin dự án, điều phối thông tin cho những phòng ban liên quan;

- Tìm kiếm phát triển dự án mới phối hợp với Trưởng đơn vị để ký kết các dự án hiệu quả;
- Phối hợp với lãnh đạo phòng và các phòng ban...

Mô tả chi tiết công việc

- Hoàn thành và hiệu chỉnh hồ sơ nghiệm thu&hồ sơ bảo dưỡng với nhà mạng;

- Đôn đốc theo dõi tiến độ hoàn thành HSNT bảo dưỡng các nhà mạng;

- Hỗ trợ hoàn thành hồ sơ thanh toán, hồ sơ chào thầu các tòa với nhà mạng;

- Quản lý quá trình lưu trữ dữ...

Mô tả chi tiết công việc

- Lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống Tel/Data/Catv tại các dự án được giao phụ trách;

- Tư vấn kỹ thuật các dịch vụ hiện có và các dịch vụ gia tăng cho khách hàng;

- Tổng hợp các phiếu lắp đặt mới, sửa chữa chuyển về giao cho bộ phận dịch vụ khá...

Mô tả chi tiết công việc

- Tham mưu cho Trưởng đơn vị về công tác xây dựng tổ chức bộ máy nhân sự, hoạch định nguồn nhân lực, quản lý nhân sự của CNMN;

- Phụ trách công tác tuyển dụng nhân sự cho các phòng ban CNMN;

- Phụ trách công việc liên quan đến ổn định nhân sự, giả...

August 16, 2018

Mô tả chi tiết công việc
 
- Tiếp nhận thông tin yêu cầu dịch vụ từ khách hàng để giải quyết các yêu cầu dịch vụ cho
khách hàng trực thuộc các dự án công ty đang phụ trách.
- Đối soát cước với đối tác và hỗ trợ kế toán truy thu công nợ các mảng Truyền hình cáp,
Tel, In...

August 6, 2018

Mô tả chi tiết công việc

- Tìm kiếm thầu phụ, tổ đội, đàm phán, thương thảo giá;

- Tham gia làm hồ sơ mời thầu, chào thầu cạnh tranh;

- Phối hợp PM Dự án, phối hợp trung tâm kỹ thuật để đảm bảo tiến độ yêu cầu của Dự án;

- Đối soát chứng từ, công nợ,...

Please reload

Most wanted

Mô tả chi tiết công việc

- Kiểm tra tính hợp pháp của hóa đơn, chứng từ hạch toán CP
- Kiểm tra hạch toán kế toán các phần hành của kế toán viên
- Kiểm...

Kế Toán Tổng Hợp

June 20, 2018

1/3
Please reload

Search By Skills
Search By Jobs