Looking for

A PLACE TO BE?

 

JOB OFFERS

August 16, 2018

Mô tả chi tiết công việc
 
- Tiếp nhận thông tin yêu cầu dịch vụ từ khách hàng để giải quyết các yêu cầu dịch vụ cho
khách hàng trực thuộc các dự án công ty đang phụ trách.
- Đối soát cước với đối tác và hỗ trợ kế toán truy thu công nợ các mảng Truyền hình cáp,
Tel, In...

August 6, 2018

Mô tả chi tiết công việc

- Tìm kiếm thầu phụ, tổ đội, đàm phán, thương thảo giá;

- Tham gia làm hồ sơ mời thầu, chào thầu cạnh tranh;

- Phối hợp PM Dự án, phối hợp trung tâm kỹ thuật để đảm bảo tiến độ yêu cầu của Dự án;

- Đối soát chứng từ, công nợ,...

August 6, 2018

Mô tả chi tiết công việc

- Thiết kế, giám sát thi công hệ thống Inbuilding.

- Làm hồ sơ nghiệm thu bảo dưỡng hệ thống Inbuilding

- Trực ứng cứu xử lý sự cố các dự án.

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện tử - Viễn thông

- Thành thạo Auto Cad

- C...

August 6, 2018

Mô tả chi tiết công việc

- Xây dựng giải pháp, cấu hình hệ thống âm thanh công cộng, camera an ninh, tổng đài, kiểm soát ra vào, hệ thống mạng;
- Lựa chọn các thiết bị, lập bảng khối lượng chào thầu;
- Tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật cho các dự án;
- Bóc tách khối lượng vật tư...

August 6, 2018

Mô tả chi tiết công việc

- Thiết kế, lựa chọn thiết bị, lập bảng khối lượng chào thầu hệ thống BMS (Building Management System)
- Cấu hình hệ thống, hỗ trợ kỹ thuật cho các dự án khi cần 
- Bóc tách khối lượng vật tư thiết bị theo bản vẽ 
- Nghiên cứu phát triển sản phẩ...

July 27, 2018

Mô tả chi tiết công việc

- Tìm kiếm, đánh giá, xây dựng, quản lý hệ thống nhà cung cấp cho các hạng mục được phân công.

- Đàm phán, thương thảo giá, xây dựng hợp đồng thương mại;

- Quản lý tiến độ, kế hoạch, thực hiện hợp đồng mua hàng. 

- Phối hợp với các phòng ban khác t...

July 26, 2018

Mô tả công việc

- Thiết kế giải pháp truyền dẫn;

- Lắp đặt, cấu hình, khai báo thiết bị truyền dẫn;

- Bảo hành, bảo trì, hỗ trợ kỹ thuật các dự án truyền dẫn;

- Làm hồ sơ thầu các dự án liên quan đến viễn thông;

- Các công việc khác theo sự phân công trực tiếp;

Kinh nghiệm/K...

July 24, 2018

Mô tả chi tiết công việc

- Làm đầu mối liên lạc cho chủ đầu tư. Lấy thông tin dự án, điều phối thông tin cho những phòng ban liên quan. 
- Phối hợp với lãnh đạo phòng và các phòng ban liên quan để thống nhất về sản phẩm và giá chảo. 
- Theo dõi dự án. Hỗ trợ lên bảng hi...

July 24, 2018

Mô tả chi tiết công việc

- Lập hồ sơ thanh quyết toán dự án ME và thương mại;

- Chủ động làm việc với CĐT, NCC về các hồ sơ thanh toán;

- Theo dõi, đối chiếu khối lượng xuất kho, hồ sơ đầu vào với các hồ sơ thanh toán với CĐT chi tiết theo từng HĐ, Dự án. Khi có chênh lệc...

June 20, 2018

Mô tả chi tiết công việc

- Kiểm tra đề nghị xuất kho của bộ phận Triển khai với BOQ, Hợp đồng;
- Kiểm tra tồn kho và làm đề nghị mua hàng theo hợp đồng, BOQ;
- Cập nhật số liệu BOQ, Hợp đồng và đơn hàng vào phần mềm để theo dõi, đối chiếu;
- Hạch toán nhập - xuất k...

Please reload

Most wanted

Mô tả chi tiết công việc

- Kiểm tra tính hợp pháp của hóa đơn, chứng từ hạch toán CP
- Kiểm tra hạch toán kế toán các phần hành của kế toán viên
- Kiểm...

Kế Toán Tổng Hợp

June 20, 2018

1/3
Please reload

Search By Skills
Search By Jobs
Archive