Looking for

A PLACE TO BE?

 

JOB OFFERS

June 14, 2018

Mô tả chi tiết công việc

- Khảo sát mặt bằng và lên được thiết kế hệ thống mạng cho các tòa nhà, trung tâm thương mại;
- Lựa chọn thiết bị mạng sẽ triển khai tại các dự án; 
- Cấu hình các hệ thống mạng trong các dự án: tòa nhà, trung...

Please reload

Most wanted

Mô tả chi tiết công việc

- Kiểm tra tính hợp pháp của hóa đơn, chứng từ hạch toán CP
- Kiểm tra hạch toán kế toán các phần hành của kế toán viên
- Kiểm...

Kế Toán Tổng Hợp

June 20, 2018

1/3
Please reload

Search By Skills