Looking for

A PLACE TO BE?

 

JOB OFFERS

June 14, 2018

Mô tả chi tiết công việc

- Tìm kiếm nhà cung cấp, đàm phán, thương thảo giá; 
- Lập kế hoạch mua hàng đáp ứng yêu cầu các hợp đồng đầu ra 
- Tìm kiếm, đánh giá, xây dựng, quản lý hệ thống nhà cung cấp cho các hạng mục được phân công. 
- Đàm phán, thương thảo giá và các...

June 14, 2018

Mô tả chi tiết công việc

- Trực tiếp giám sát, thi công hàn nối hệ thống internet cáp quang, CATV & xử lý sự cố cho khách hàng;
- Quản lý và vận hành hạ tầng, theo dõi và lưu trữ thông tin.
- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết

...

June 14, 2018

Mô tả công việc

- Giúp trưởng phòng tham gia xây dựng, quản lý công việc xuất nhập khẩu của Công ty
- Chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm trong việc tìm kiếm, xây dựng, đánh giá và quản lý hệ thống nhà cung cấp;
- Phối hợp với các phòng ban khác tham gia chào thầu cho...

Please reload

Most wanted

Mô tả chi tiết công việc

- Kiểm tra tính hợp pháp của hóa đơn, chứng từ hạch toán CP
- Kiểm tra hạch toán kế toán các phần hành của kế toán viên
- Kiểm...

Kế Toán Tổng Hợp

June 20, 2018

1/3
Please reload

Search By Skills
Search By Jobs
Archive
Please reload

© 2007 by                         All right reserved.

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • MySpace - Black Circle