Looking for

A PLACE TO BE?

 

JOB OFFERS

July 24, 2018

Mô tả chi tiết công việc

- Làm đầu mối liên lạc cho chủ đầu tư. Lấy thông tin dự án, điều phối thông tin cho những phòng ban liên quan. 
- Phối hợp với lãnh đạo phòng và các phòng ban liên quan để thống nhất về sản phẩm và giá chảo. 
- Theo dõi dự án. Hỗ trợ lên bảng hi...

Please reload

Most wanted

Mô tả chi tiết công việc

- Kiểm tra tính hợp pháp của hóa đơn, chứng từ hạch toán CP
- Kiểm tra hạch toán kế toán các phần hành của kế toán viên
- Kiểm...

Kế Toán Tổng Hợp

June 20, 2018

1/3
Please reload

Search By Skills