Looking for

A PLACE TO BE?

 

JOB OFFERS

July 27, 2018

Mô tả chi tiết công việc

- Tìm kiếm, đánh giá, xây dựng, quản lý hệ thống nhà cung cấp cho các hạng mục được phân công.

- Đàm phán, thương thảo giá, xây dựng hợp đồng thương mại;

- Quản lý tiến độ, kế hoạch, thực hiện hợp đồng mua hàng. 

- Phối hợp với các phòng ban khác t...

Please reload

Most wanted

Mô tả chi tiết công việc

- Kiểm tra tính hợp pháp của hóa đơn, chứng từ hạch toán CP
- Kiểm tra hạch toán kế toán các phần hành của kế toán viên
- Kiểm...

Kế Toán Tổng Hợp

June 20, 2018

1/3
Please reload

Search By Skills