Looking for

A PLACE TO BE?

 

JOB OFFERS

August 16, 2018

Mô tả chi tiết công việc
 
- Tiếp nhận thông tin yêu cầu dịch vụ từ khách hàng để giải quyết các yêu cầu dịch vụ cho
khách hàng trực thuộc các dự án công ty đang phụ trách.
- Đối soát cước với đối tác và hỗ trợ kế toán truy thu công nợ các mảng Truyền hình cáp,
Tel, In...

Please reload

Most wanted

Mô tả chi tiết công việc

- Kiểm tra tính hợp pháp của hóa đơn, chứng từ hạch toán CP
- Kiểm tra hạch toán kế toán các phần hành của kế toán viên
- Kiểm...

Kế Toán Tổng Hợp

June 20, 2018

1/3
Please reload

Search By Skills