Looking for

A PLACE TO BE?

 

JOB OFFERS

July 24, 2018

Mô tả chi tiết công việc

- Lập hồ sơ thanh quyết toán dự án ME và thương mại;

- Chủ động làm việc với CĐT, NCC về các hồ sơ thanh toán;

- Theo dõi, đối chiếu khối lượng xuất kho, hồ sơ đầu vào với các hồ sơ thanh toán với CĐT chi tiết theo từng HĐ, Dự án. Khi có chênh lệc...

Please reload

Most wanted

Mô tả chi tiết công việc

- Kiểm tra tính hợp pháp của hóa đơn, chứng từ hạch toán CP
- Kiểm tra hạch toán kế toán các phần hành của kế toán viên
- Kiểm...

Kế Toán Tổng Hợp

June 20, 2018

1/3
Please reload

Search By Skills