top of page
  • Ban Tuyển dụng CNMN

Nhân viên phát triển dự án

Mô tả chi tiết công việc

- Làm đầu mối liên lạc cho chủ đầu tư. Lấy thông tin dự án, điều phối thông tin cho những phòng ban liên quan;

- Tìm kiếm phát triển dự án mới phối hợp với Trưởng đơn vị để ký kết các dự án hiệu quả; - Phối hợp với lãnh đạo phòng và các phòng ban liên quan để thống nhất hệ thống chào giá; - Theo dõi dự án. Hỗ trợ lên bảng hiệu quả, chào giá. Trình ký các văn bản liên quan. Tham gia làm thầu, đàm phán và ký kết hợp đồng; - Tham gia, hỗ trợ xử lý sự cố trong quá trình thực hiện, nghiệm thu, thanh toán hợp đồng;

- Lưu trữ hồ sơ, hợp đồng liên quan tới phòng dự án; - Thực hiện các công việc khác theo phân công công việc của lãnh đạo phòng.

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết

- Sử dụng thành thạo Word, Excel;

- Kỹ năng tìm kiếm và xử lý thông tin;

- Có khả năng chịu được áp lực công việc;

- Khả năng giao tiếp tốt, khả năng tạo dựng và duy trì các mối quan hệ;

- Năng động, linh hoạt, tận tụy với công việc;

- Sẵn sàng học hỏi và tiếp thu cái mới

Thông tin liên hệ

- Bộ phận tuyển dụng Chi nhánh tại TP,HCM- Công ty Cổ phần viễn thông đầu tư và thương mại quốc tế (ITECOM., JSC)

+ Ms Khuyên: (028) 3948 5566 Ext: 102

+ Mail: hcnsmn@itecom.vn

- Địa chỉ: 83 Cộng Hòa, Phường 4, Tân Bình, TPHCM

#Dựán #Pháttriểndựán #Chuyênviêndựán

141 views0 comments

Recent Posts

See All

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thực hiện công việc chuyên môn mua hàng thiết bị viễn thông Tổ chức tìm kiếm, đánh giá, xây dựng hệ thống NCC, duy trì quan hệ NCC cho các hạng mục được phân công

I. Mô tả công việc Tiến hành khảo sát, thiết kế hệ thống, lập dự toán DAS trọn gói. Bàn giao Hồ sơ thiết kế hệ thống Inbuilding được duyệt (Đánh giá khả thi, báo cáo khảo sát, bản vẽ thiết kế, thuyết

bottom of page