Looking for

A PLACE TO BE?

Tìm kiếm thử thách mới?

Nhân viên Hành chính Nhân sự

Mô tả chi tiết công việc - Tuyển dụng nhân sự theo yêu cầu, - Tổng hợp số liệu báo cáo nhân sự và báo cáo tuyển dụng của CNMN theo định kỳ - Thực hiện các thủ tục tiếp nhận nhân sự thử việc, theo dõi và đánh giá kết quả thử việc; các thủ tục nghỉ việc cho CBNV - Lưu trữ hồ sơ và thông tin nhân sự, thời hạn hợp đồng, tái ký, thủ tục điều chuyển nhân sự,... - Tổng hợp báo cáo và đánh giá công việc theo định kỳ tuần/tháng/năm của CNMN. - Tổng hợp chấm công, tăng ca CNMN hàng tuần, tháng, hoàn tất thủ tục theo quy định Công ty. - Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên. Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết - Nữ, tuổi từ 24-27 - Tốt nghiệp cao đẳng/ đại học chuyên ngành quản trị nguồn nhân lực,

THEO VỊ TRÍ

THEO THÁNG

 

© 2007 by                         All right reserved.

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • MySpace - Black Circle